FAQ: De motor slaat op hol, komt dat door de turbo?

Het samenspel tussen motor, motormanagement en turbo zorgt ervoor dat we best vaak vragen krijgen over turbotechniek. Het antwoord op veelgestelde vragen delen we hier graag met u. Zo krijgen we regelmatig de vraag of de turbo de oorzaak is van het op hol slaan van een motor.
Om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen: in de meeste gevallen blijkt dat de uiteindelijke oorzaak niet bij de turbo ligt. Maar laten we eerst even kijken wat we precies verstaan onder ‘op hol slaan’. Het fenomeen op hol slaan van een motor betekent dat de motor ongecontroleerd brandstof krijgt of op motorolie gaat lopen. Het griezelige effect is dat hij dan niet kan worden uitgezet. Kent u de klassieke horrorfilm Christine…?

Logische verklaring

Uiteraard is er een logische verklaring voor het verschijnsel. De olie kán bij de turbo vandaan komen, die wordt immers door olie gesmeerd. Maar hiervoor zijn verschillende oorzaken. Misschien zijn de afdichtingen van de turbo beschadigd en vindt de olie via de inlaat zijn weg naar de motor.

Oliedruk

Het kan ook zijn dat de oliedruk in de turbo te hoog is en dat de turbo hierdoor olie gaat lekken. De oliedruk in de turbo kan door verschillende oorzaken oplopen. Dit heeft er niet mee te maken dat er teveel olie naar de turbo komt maar met het feit dat de olie niet snel genoeg weg kan van de turbo. Hierdoor loopt de oliedruk in de turbo op en wordt de olie tussen de afdichtingen door geperst. De olie loopt via de inlaat in de motor, bereikt de motor en laat deze op hol slaan. De turbo lijkt dan de schuldige, maar is het niet.

Materiaalmoeheid

Door het op hol slaan van de motor draait de motor harder dan het maximale toerental. Ook de turbo kan niet meer worden afgeregeld, omdat er brandstof blijft komen. Hierdoor gaat ook de turbo te hard draaien. De schade die hierbij ontstaat is een zogenaamde overspeedschade. Daar zullen we de volgende keer wat meer over vertellen. Het gevaar hiervan is dat er materiaalmoeheid optreedt in de turbo, met als gevolg dat de turbo direct defect is. Als de motor op tijd kan worden uitgeschakeld, kan het zijn dat de turboschade nog niet zichtbaar is. Om gevolgschade te voorkomen raden we aan om de turbo te laten nakijken als de motor op hol is geslagen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail me.