Van foutcode naar oplossing

Van foutcode naar oplossing

Diverse OBD foutcodes wijzen naar de turbo, zoals P0299. Underboost, te lage turbodruk. En nu? Nieuwe turbo, op hoop van zegen? Of je belt de experts van Turbo’s Hoet, die graag helpen de ware oorzaak op te sporen. Die oorzaak is lang niet altijd een defecte turbo. Wat dan wel?

Ook niet zeldzaam, in de ervaring van Turbo’s Hoet helpdesk, komt de code P2563 naar voren. Signaal van de positiesensor drukregeling onwaarschijnlijk, bij VNT turbo’s. De verstelling van zo’n turbo werkt niet goed. Wat dan meestal niet aan de sensor op de verstelling ligt, maar iets in de verstelling zelf.

Vaak komt dat door vervuiling, die buiten de turbo zijn oorzaak heeft. Al kan het wel zijn dat daardoor de sensor uiteindelijk ook beschadigt, maar alleen de sensor vervangen gaat het probleem nu logischerwijs niet verhelpen.

Laaddrukregeling stap voor stap

Terug naar code P0299, als voorbeeld hoe je nu een diagnose kunt bereiken. De turbodruk blijft te laag, waaraan kan dat liggen? Niet meteen de turbo demonteren, om te bekijken of je daarin schade ziet. Dat is pas de laatste uitweg, als andere oorzaken zijn uitgesloten. Hoe doen we dat?

Er is overigens een hele reeks verwante foutcodes die verwijzen naar een probleem met de turbodruk. P2262, p2263, p0235,0236, 0238, 0239 wijzen daar alle naar, maar geven (zoals zoveel foutcodes) geen directe aanwijzing welk onderdeel dit probleem veroorzaakte. Die oorzaak moet de autotechnicus zelf systematisch opzoeken. Daarbij kan Turbo’s Hoet helpen.

  • Wordt de turbo aangestuurd, zodat hij druk kan opbouwen? Is er een elektronisch signaal naar de actuator? Of laat de tester dat signaal sturen en kijk of de actuator beweegt.
  • Meestal werkt hij op vacuüm, controleer op lekkage van de actuator, en daarna verder terug in het vacuümsysteem. Is de pomp goed, het magneetventiel, de aansturing daarop?
  • Check ook zeer nauwkeurig de vacuüm leidingen op lekkage. Voor de hand ligt dat dit het beste gaat met een rookmachine, het kan om kleine lekjes en scheurtjes in een slangetje gaan.

Rookmachine zeer nuttig

Is dit allemaal in orde, dan moet de drukzijde nog onderzocht worden. 

Kan de turbo vrij aanzuigen door een schoon luchtfilter? Zit er geen lek in de drukleiding naar de tussenkoeler, is die koeler zelf niet lek? Dat moet om zeker te zijn op druk getest worden, waarvoor wederom een rookmachine zeer van pas komt.

Wat kan er nog meer aan de hand zijn? 

De turbine moet normaal op snelheid kunnen komen, zonder tegenwerking door een gestremde uitlaatgasafvoer. Geen verstopt roetfilter, of geblokkeerde katalysator? Sporen van uitlaatgaslekkage kunnen dit verraden. 

Herhaal de lektest aan drukzijde als nu nog geen defect is gevonden. Let nog scherper op kleine lekkages, die bij maximale turbodruk grote gevolgen kunnen hebben. Geen poreuze slangen, echt geen lek bij de tussenkoeler?

Als de turbo echt stuk is

  • Heeft de turbo een waste gate uitgang, dan kan daar speling op zitten. Sluit de waste gate klep niet meer goed, dan verliest de turbo natuurlijk druk.
  • Bij benzinemotoren is er een omloopklep, gestuurd door een membraan. Is dit membraan lek, dan werkt de omloop niet goed. Die moet zorgen dat de turbo bij abrupt gas loslaten niet sterk vertraagd wordt, en bij opnieuw gasgeven traag weer druk opbouwt. Met de foutmelding ‘underboost’.

Turbo’s Hoet experts kennen vaak de specifieke problemen van een bepaald type motor. Het is uitermate handig om met hun kennis dan ook zelf meteen het probleem te kunnen voorkomen / aanpakken. Kijk, daar heb je wat aan, als een ervaringsdeskundige bij een bepaald motortype op een bekend zwak punt kan wijzen, waarop je dan meteen kunt controleren.

Veel foutcodes verwijzen naar de turbodruk en drukregeling, maar niet naar een diagnose. Turbo’s Hoet kan op uw vraag een analyse maken van uw defecte turbo zodat U een betere diagnose kan stellen van het voertuig. Ook telefonisch helpen wij u graag op weg.

Nu is het weer niet zo dat turbo’s zelf nooit stuk gaan. In dat geval kan de kennis van Turbo’s Hoet U helpen om een correcte diagnose te stellen. Ze kunnen de defecte onderdelen van de turbo uitvoerig analyseren, en van daaruit vaststellen wat er mis ging.

Te weinig of verkeerde smering? Teveel vuil? Overtoeren? Dit zet U ook weer op het spoor van mogelijke oorzaken buiten de turbo die verholpen moeten worden. Hier lees je wat meer over overspeed.

Op je gezondheid, turbo!