Turbodruk problemen? Lees er hier alles over!

Turbodruk problemen? Lees er hier alles over!

Levert de auto geen vermogen meer, dan wijst de foutcode vaak richting de turbo. Maar dan heb je niet altijd de hoofdoorzaak te pakken. We krijgen er veel vragen over van monteurs, daarom zetten we hier wat info op een rijtje. 

Zoek altijd naar de hoofdoorzaak voor turbodrukproblemen

Allereerst is het goed om te weten dat er veel systemen zijn die de werking van de turbo beïnvloeden. Daarom kan de hoofdoorzaak voor turbodrukproblemen buiten de turbo liggen. Daarom is het belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld. Zo voorkomt u dat u een nieuwe turbo installeert die vervolgens direct weer stukloopt.

Met welke klacht is de auto binnengekomen?

Veelvoorkomende codes zijn P0299 (Laaddruk regelgrens onderschreden, ofwel te lage turbodruk) en P0234 (Laaddruk regelgrens overschreden, ofwel te hoge turbodruk). Deze wijzen direct naar de turbo. En die kán natuurlijk de oorzaak zijn. Maar wij adviseren altijd nader onderzoek:

 • Zijn er nog andere foutcodes? Want een fout kan een fout veroorzaken.
 • Belangrijk is ook dat u weet met welke klacht is de auto binnengekomen.
 • Is er iets aan de turbo te zien?
 • Lees ook het artikel: Van foutcode naar oplossing

Nader onderzoek als de turbo is beschadigd

Constateert u dat de turbo is beschadigd? Dit zijn een aantal richtingen waarin u de hoofdoorzaak voor de schade kunt vinden:

 • De drukregeling zit vast. Dit kan slijtage of ouderdom zijn. Maar bij een turbo met variabele geometrie kan een vastzittende regeling ook worden veroorzaakt door externe oorzaken. De foutcode P2563 (posities sensor drukregeling turbo onwaarschijnlijk signaal) wijst in deze richting.
 • Als zowel P0299 en P0234 worden getoond is dit in principe tegenstrijdig. Het gaat dan meestal om een storing die zich af en toe voordoet. Dan zien we ook vaak de foutcodes P2261, P2262 of P2263 (mechanische fout, turbodruk regeling). De drukregeling blijft nu af en toe hangen, waardoor de storing zowel te hoge als te lage turbodruk kan genereren.
 • Er is speling op de drukregeling. Dit wordt veroorzaakt door hitte en is een veelvoorkomend probleem bij benzinemotoren met iets meer kilometers. Als dit bij een lage kilometerstand gebeurt, kan dit een externe oorzaak hebben. Ook kan het voorkomen dat de regeling in open of gesloten positie af en toe storingen geeft met ook weer P0299 en P0234 tot gevolg. Ook P334A/B (regeling laaddruk turbo mechanische fout A-laag, B hoog) wijst in deze richting.
 • De rotor van de turbo zit vast. De oorzaak hiervoor moet u extern zoeken. Dan is het belangrijk om te weten of er andere klachten of storingen zijn. Waarschijnlijk is een vreemd deel uit de motor de oorzaak of slechte, vervuilde smering.
 • Check op zichtbare schade aan het compressorwiel. Dit geeft namelijk turbodrukproblemen. De oorzaak vindt u waarschijnlijk in het inlaatcircuit. De schade is dan veroorzaakt door aangezogen delen die niet thuishoren het luchtfiltersysteem. Dit veroorzaakt vaak een overmatig geluid van de turbo.
 • Veel speling op rotor van de turbo. Ook hier zal de turbodrukstoring ontstaan. Check dan op externe oorzaken. Als er ook veel olielekkage is, merkt u dat aan een laag oliepeil en roken. En controleer op gevolgschade zoals vervuiling van de DPF door olie. Als er speling op de rotor zit en er geen olielekkage zichtbaar is, kan het voorkomen dat alleen de melding ‘storing turbodruk’ verschijnt. Dan kunt u de oorzaak zoeken in vervuiling of verstopping van het oliecircuit. Want een turbo met speling zou olie moeten lekken. 

Nader onderzoek als de turbo NIET is beschadigd

Is de turbo niet beschadigd? Zoek dan de oorzaak voor turbodrukstoring in deze richtingen:

 • De vacuümpomp of magneetklep. De aansturing van de overdrukregeling van de turbo wordt vaak extern geregeld. Als hier een storing ontstaat, wordt de turbo niet aangestuurd. Dat heeft laaddrukproblemen als gevolg. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: lekkage in het vacuümsysteem, defecte of slechtwerkende magneetklep, verstopping in vacuümsysteem. De foutcode P2563 (Turbosysteemprestatie) wijst in deze richting.
 • Een defecte intercooler. De geleverde turbodruk gaat via de intercooler naar de motor. Als deze verstopt, vervuild of lek is, geeft dit ook turbodrukproblemen.
 • Defecte of slechtwerkende drukverschilsensoren. Hiermee wordt de mate van vervuiling en dus het tijdstip van regeneratie van het DPF-filter geregeld. Dit kan overmatige vervuiling veroorzaken, waardoor de uitlaatgassen niet vrij weg kunnen stromen en de turbo beperkt wordt in de werking. De vervuiling kan schade veroorzaken aan de turbo. En overmatige vervuiling kan het variabel systeem van de turbo blokkeren.
 • Een verstopt of vervuild inlaatsysteem. Als het luchtfilter verstopt is, kan de turbo niet voldoende vrije lucht aanzuigen. Daardoor ontstaan turbodrukproblemen.
 • Een defecte drukregelsensor. De oorzaak hiervoor kan een draadbreuk zijn, waardoor de regeling van de turbo niet wordt bediend.
 • Een storing in de luchtmassameter. De luchtmassameter meet de hoeveelheid lucht en stuurt hiermee de mengselverhouding. Een defect kan de terugkoppeling verstoren, waardoor de mengverhouding niet correct is. Foutcode P006A (inlaatbuisdruk/ luchtmassa meter functionering storing) wijst in deze richting.

Geen aantoonbare externe oorzaak?

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de turbo defect gaat zonder dat er een aantoonbare externe oorzaak is. Bijvoorbeeld bij een lek membraan in een actuator. Dit komt door slijtage of ouderdom, waardoor de drukregeling niet meer functioneert en er laaddrukstoring ontstaat.

Meer informatie 

En dit is dan nog maar een kleine greep uit mogelijke oorzaken voor turbodrukstoring. Zoals gezegd, zorg dat u altijd de hoofdoorzaak vindt. Zo voorkomt u herhaalschade. Veel info vindt u ook in onze turbo-kennisbank.

En wist u dat we u binnen 30 minuten bellen als u de bestelde turbo bij ons registreert? Zo weet u zeker dat u maximale zekerheid en minimaal risico loopt bij een turbostoring. Meer informatie hierover vindt u op Turbopartner.com. En, heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons via sales@th-group.eu