Turbo underboost door vervuild lagedruk EGR systeem

Turbo underboost door vervuild lagedruk EGR systeem

Een monteur belt ons… of we even kunnen meedenken. Hij leest code P0299 bij een Volkswagen Polo 1.4 TDI. Underboost, oftewel de inlaatdruk blijft achter ten opzichte van de verwachte waarden. Hij heeft het roetfilter vervangen, omdat de roetmeting aangaf dat dat nodig was. Helaas gaat daarmee de melding P0299 niet weg. Wat nu… turbo vervangen?

Met alleen de melding P0299 weten we nog niet genoeg. Want er zijn veel manieren waarop deze kan worden veroorzaakt. Het is een Volkswagen Polo met motorcode CUSA/CUSB en de turbo is type 2101348. Deze turbo tref je trouwens ook aan op een Audi A1, Seat Ibiza en Skoda Fabia. Dit is een variabele turbo met vacuümgestuurde drukregeling. De actuator heeft een positiesensor, deze geeft een seintje aan de computer of de stand overeenkomt met de bijbehorende kenwaarden. 

Turbo underboost maar drukregeling werkt goed

We vragen de monteur of hij een foutmelding ziet op de positiesensor. Dat is niet het geval. Daardoor weten we dat de drukregeling naar behoren werkt. Ook heeft de monteur het inlaatsysteem met een rookmachine afgeperst om te checken of er lekkage is in het inlaatsysteem. Hier is geen sprake van. Fijn, natuurlijk. Maar het betekent wel dat we de oorzaak voor de storing nog steeds niet gevonden hebben.

EGR traject waarschijnlijk vervuild

Uit ervaring weten we dat deze motoren last hebben van een vervuild EGR traject. EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation. Daarbij worden uitlaatgassen vanuit de uitlaat teruggevoerd naar de inlaat om nog een keer opnieuw te worden verbrand door de motor. Een EGR systeem vermindert de uitstoot van stikstofoxide of stikstofdioxide bij dieselmotoren. Lees meer over de werking van de EGR. Had de monteur niet verteld dat hij het roetfilter heeft vervangen? Als er al sprake is van roetfilterproblemen, is de kans groot dat het EGR traject ook is vervuild. We denken te weten in welke hoek we de oorzaak we kunnen vinden. Want bij een lagedruk EGR systeem zoals op deze auto, gaan de uitlaatgassen vanuit het uitlaatspruitstuk rechtstreeks naar de luchtinlaatzijde van de turbo. Zit daar vuil in? Dan wordt dat direct door de turbo aangezogen. En zelfs de kleinste deeltjes veroorzaken schade aan het compressorwiel.

Compressorwiel beschadigd

Visuele inspectie van de turbo zou dit makkelijk kunnen bevestigen. Maar bij dit specifieke ontwerp kun je niet in de inlaatzijde kijken.

inlaatzijde
Bij dit specifieke ontwerp kun je niet in de inlaatzijde kijken

Daardoor had de monteur de turbo nog niet kunnen beoordelen. Door onze analyse aangespoord, probeert hij het echter toch nog een keer. En het lukt hem met een camera. Helaas! Hij ziet dat het compressorwiel flink is beschadigd. Dat is natuurlijk een domper. Zeker voor de eigenaar van de auto. Die had nog geen vermoeden van de omvang van de schade, toen hij zijn auto bij de monteur afleverde met de melding ‘lampje op het dashboard knippert en de auto heeft minder vermogen’.

Diepe putten in de hals van het compressorhuis

We adviseren de monteur om de turbo te demonteren en op te sturen voor diagnose. Tijdens onze diagnose van de turbo zien we behoorlijke schade aan de inlaatzijde. De schoepen van het compressorwiel zijn afgesleten en in de hals van het compressorhuis zijn diepe putten ontstaan. Helaas is deze turbo niet meer te redden. 

In de hals van het compressorhuis is grote schade ontstaan
De schoepen van het compressorwiel zijn afgesleten

De turbo underboost is succesvol opgelost

De auto krijgt een nieuwe turbo en voordat de monteur die gaat monteren, controleert en reinigt hij eerst het hele EGR- en inlaattraject. Ook reinigt hij andere relevante onderdelen. Dit alles, plus het recent gemonteerde roetfilter, zorgt ervoor dat de auto weer tiptop is.